Dorrith van Esch                                                

Praktijk Psychosociale therapie, coaching en training

Praktische gegevens

Openingstijden Praktijk maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Telefonische bereikbaarheid voor cliënten en collegiaal overleg van 16.00 tot 16.30 uur.              Via telefoonnummer 06-28524146. Mocht ik in gesprek zijn bel ik u altijd zo mogelijk terug.

Praktijk Psychosociale therapie, coaching en training is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel opgenomen onder nummer 24461598.

Registraties

Ik ben als psychosociaal therapeut registerlid van beroepsvereniging het NVPA [Nederlands Verbond van Psychosociaal therapeuten, Psychologen en Agogen] met lidnummer 392-15101955.

De beroepsvereniging eist van haar leden dat zij voldoen aan de door de vereniging opgestelde beroepsprofielen. Behalve dat is nascholing verplicht, en worden er eisen gesteld aan de praktijk en administratie. Jaarlijks moeten leden via een herregistratieprocedure aantonen dat zij aan de nascholingseisen voldoen. Dit uitgangspunt staat borg voor een constante kwaliteit qua deskundigheid op vakinhoudelijk niveau.

Naast NVPA ben ik aangesloten bij het RBCZ (licentienummer 204137R) en SCAG, waarin het klacht- en tuchtrecht is geborgd. Uitgangspunt daarbij is dat cliënten minimaal recht hebben op een klankbord bij ervaren problemen met hun hulpverlener. De praktijk is geregistreerd bij Vektis en heeft een praktijk- en hulpverleners- AGB code. [AGB code praktijk 9006379; AGB code zorgverlener 90027425].

Tot slot ben ik opgenomen in het register van CPION [Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland]. Via deze weg zijn mijn competenties als trainer vastgelegd en erkend.